https://www.amsoshi.com/tuntubi-masu-gudanarwa/

Sauraro Da Rubutawa


Hirabri Shehu Sakkwato


08143533314


https://www.amsoshi.com/game-da-mu/

 

 

Amshi: Rik’a bari wargi,

Karo da kai ba ya da dad’i,

Isuhu Musa ciyaman,

Kai ne suka sauna.

 

Jagora:  Wanda Allah ya ba,

A bi shi shi ad daidai,

Wad’anda ba su buk’atakka,

Ga su nan sun muzanta,

Yara:    Tunda ba su da komai,

K’asa kuma ba su da kowa.

 

Amshi: Rik’a bari wargi,

Karo da kai ba ya da dad’i,

Isuhu Musa ciyaman,

Kai ne suka sauna.

https://www.amsoshi.com/2017/06/30/audu-stem-difiti-gwamna-dan-baraden-wamakko/

Jagora: Baba d’an Audu,

Na Audu mai gidan Haji ‘Danba’u,

Na Alhaji Mani mai yi ma yak’i tahiyayya,

Yara:   Mai buga ga mak’oshi,

Dambe da kai ba ya da dad’i.

 

Amshi: Rik’a bari wargi,

Karo da kai ba ya da dad’i,

Isuhu Musa ciyaman,

Kai ne suka sauna.

 

Jagora:  Adamu Bakane,

Ka yi dangali bana ka huta,

Adamu Bakane,

Mai gida baban Shehu da Inuwa,

Yi zamaninka ka huta,

K’attan banzan ga masu kuri Illela,

Yara:    K’yale su da yara suka ruga musu kashi.

 

Amshi: Rik’a bari wargi,

Karo da kai ba ya da dad’i,

Isuhu Musa ciyaman,

Kai ne suka sauna.

 

Jagora:  Duk bak’o ya shigo a birnin Illela,

Sai ka ji ya ce,

Garin ga maye ni ka shakku,

Bak’in angulu,

Ka yi hurhura ka gama aski,

Yara:    Kai ka shafa mana lahiya,

A bar ce muna mayu.

 

Amshi: Rik’a bari wargi,

Karo da kai ba ya da dad’i,

Isuhu Musa ciyaman,

Kai ne suka sauna.

 

Jagora:  Ar! Ga wani ya yi takarab bayis,

Ta ruhe da shi ya hwasa kuka,

Yanzu swata yaka nema,

Bak’in dutse kakai ka iske,

Yara:    Tun da d’an asali ba ya kasuwanci da k’azami.

Amshi:  Rik’a bari wargi,

Karo da kai ba ya da dad’i,

Isuhu Musa ciyaman,

Kai ne suka sauna.

Jagora:   Buhun lalle yay kama buhu bai yi buhu ba,

Shi buhun lalle ya yi kama buhu ba ya da nauyi,

Da ina tsoron wane yanzu na bar tsoronshi,

Yara:     Tunda bakin garkassu munka watce masa kaya.

 

Amshi:   Rik’a bari wargi,

Karo da kai ba ya da dad’i,

Isuhu Musa ciyaman,

Kai ne suka sauna.

 

Jagora:   Shi buhun lalle ya yi kamar buhu ba ya da nauyi,

Shi buhun lalle yai kamar buhu bai yi buhu ba,

Da ina tsoron wane yanzu na bar tsoranshi,

Yara:     Wanga lokaci ba ka da k’arhi.

 

Amshi:   Rik’a bari wargi,

Karo da kai ba ya da dad’i,

Isuhu Musa ciyaman,

Kai ne suka sauna.

 

Jagora:    Bambad’awan lokal,

Su wane sank’ira,

Kada ka hwad’a ‘Danba’u,

Yara:      Wanga lokaci ba ka da k’arhi.

 

Jagora:     Da kai nike kai wane,

Rak’umi d’an atalolo bana ina za ka da kaya?

Yara:       Za ya je ‘bantalagindi,

Inda mata suke banza.

 

Amshi:    Rik’a bari wargi,

Karo da kai ba ya da dad’i,

Isuhu Musa ciyaman,

Kai ne suka sauna.

https://www.amsoshi.com/2017/06/30/cali-cajinge-siyasa-ta-dawo/

Jagora:     Godiya Haji Hadi,

Yara:       Tunda hairan yaka yo man.

 

Jagora:     Godiya Haji Hadi,

Yara:       Saboda hairan yaka yo man.

 

Amshi:     Rik’a bari wargi,

Karo da kai ba ya da dad’i,

Isuhu Musa ciyaman,

Kai ne suka sauna.

 

Jagora:      Mijin Hajiya Maryama Sadauki,

Yara:         Dattijo baba Allad dad’a girma. ×2

 

Jagora:     Mijin Asma’u,

Yara:        Dattijo Allad dad’a girma ×3

 

Jagora:     Mijin su Umaima,

Yara:       Dattijo Allad dad’a girma×2

 

Amshi:    Rik’a bari wargi,

Karo da kai ba ya da dad’i,

Isuhu Musa ciyaman,

Kai ne suka sauna.

 

Jagora:    Sanusi d’an Wali,

Yara:       Yadda yay yi min,

Ban iya ramma.

 

Jagora:    Sanusi na gode,

Yara:       Yadda yay yi mini,

Ban iya rammai,

 

Jagora:    Sanusi d’an Wali,

Yara:       Yadda yay yi man,

Ban iya rammai.

 

Jagora:     Sarkin dawaki na gode,

Yara:        Yanda yay yi man,

Ban iya rammai.

 

Jagora:      Modi bakanike Modi,

Yara:         Yanda yay yi man

Ban iya rammai,

 

Jagora:       Bakanike Modi,

Yara:         Yanda yai yiman,

Ban iya rammai.

 

Jagora:       Godiya sarkin Shanu,

Wanda yai mani,

Yara:         Yanda yay yi man,

Ban iya rammai.

 

Jagora:      Godiya ga sarkin noma,

Yara:        Tunda ya kyauta.

 

Jagora:     Ina Sanusi d’an Wali?

Ubangidan ‘Danba’u abin ka yi mani,

Yara:        Yanda yay yi min,

Ban iya rammai.

 

Jagora:     Gaishe ka sarkin darabto,

Yara:        Yanda yay yi min,

Ban iya rammai.

 

Jagora:      Sarkin alaru na gode,

Yara:         Yanda yay yi min,

Ban iya rammai.

Jagora:      Magaji Darma ka kyauta,

Yara:        Yanda yay yi min,

Ban iya rammai.

 

Amshi:    Rik’a bari wargi,

Karo da kai ba ya da dad’i,

Isuhu Musa ciyaman,

Kai ne suka sauna.

 

Jagora:     Godiya wajen Mustapha,

Ina alkali Alhaji ya gode,

Yanda yai man,

Ban iya rammai.

Jagora:     Haji Mamman mai mota baba na gode,

Yara:        Yanda yay yi min,

Ban iya rammai.

 

Amshi:     Rik’a bari wargi,

Karo da kai ba ya da dad’i,

Isuhu Musa ciyaman,

Kai ne suka sauna.

 

Jagora:  Koma ganin bushiya a birnin Illela,

K’ila ko ta tahiyat ta?

Tana nan Illela,

Yara:    Don ku jiya mun ganat,

Ga ‘yan yara ga hannu.

 

Amshi:  Rik’a bari wargi,

Karo da kai ba ya da dad’i,

Isuhu Musa ciyaman,

Kai ne suka sauna.

 

Jagora:   Baba Salihu ya yi d’a,

Alhaji na gode,

Yanda yai man,

Ban iya rammai.

 

Amshi:   Rik’a bari wargi,

Karo da kai ba ya da dad’i,

Isuhu Musa ciyaman,

Kai ne suka sauna.

 

Jagora:   Wanda Allah ya ba,

A bi shi shi ad daidai,

Wad’anda ba su buk’atakka,

Ga su nan sun muzanta,

Yara:      Tunda ba su da komai,

K’asa kuma ba su da kowa.

 

Jagora:    Rik’a bari wargi,

Karo da kai ba ya da dad’i,

Isuhu Musa ciyaman,

Kai ne suka sauna.