https://www.amsoshi.com/contact-us/

 

Rubutawa: Shehu Hirabri 


08143533314https://www.amsoshi.com/game-da-mu/

 

https://www.amsoshi.com/tuntubi-masu-gudanarwa/

 

Amshi: Kar ka ji tsoron maza,

Rik’a zakin duniya,

Bai san tsoro ba,

Bafarawa Attahiru.

 

Jagora: Allah ya cika manufakka,

Baba jahar Sakkwato,

Yara:    Birni mu da k’auye,

Na ji kowa addu’a yakai.

 

Amshi: Kar ka ji tsoron maza,

Rik’a zakin duniya,

Bai san tsoro ba,

Bafarawa Attahiru.

 

Jagora: Ga dai mulki gare shi,

Ga nera ta tsaya,

Ga jama’a nan gare shi×3

Ga ilimi yay yawa,

Ga Turanci.

Yara:    Ko Amerikan gogawa sukai.

 

Amshi: Kar ka ji tsoron maza,

Rik’a zakin duniya,

Bai san tsoro ba,

Bafarawa Attahiru.

 

Jagora: Yanzu ga Turanci,

Yara:    Ko Amerikan gogawa sukai.

Amshi: Kar ka ji tsoron maza,

Rik’a zakin duniya,

Bai san tsoro ba,

Bafarawa Attahiru.

 

Jagora: Na Walin Katsina,

Baba sahibin Sule Zurmi, ×2

Yara:    Duk mai haye ma Hauka yakai.

 

Amshi: Kar ka ji tsoron maza,

Rik’a zakin duniya,

Bai san tsoro ba,

Bafarawa Attahiru.

 

Jagora: Ka k’ara shiri Tahiru,

Ka ja d’amara ya hi kyau,

Mutum shakka tai nikai,

Ka k’ara shiri Tahiru,

Mutum ba ka ta tashi,

Yara:    Sai yanai ma banda k’asa.

 

Amshi: Kar ka ji tsoron maza,

Rik’a zakin duniya,

Bai san tsoro ba,

Bafarawa Attahiru.

 

Jagora: Mijin Alhajiya Amina,

Angon Murja,

Uban Sagiru da Babangida ×2

Yara:    Shelto mai ganin k’uda ko da sun yawa.

 

Amshi: Kar ka ji tsoron maza,

Rik’a zakin duniya,

Bai san tsoro ba,

Bafarawa Attahiru.

 

Jagora: Bafarawa Attahiru,

Yau duk harka Sakkwato,

Idan ba ka cin ta,

Mun ga ba harka ce ba×3

Yara:     Duk kurun kuza ce sukai.

Amshi: Kar ka ji tsoron maza,

Rik’a zakin duniya,

Bai san tsoro ba,

Bafarawa Attahiru.

 

Jagora: Bafarawa Attahiru,

Sana’a da yawa take,

Wani bi dai ni wak’a nikai,

Wani bi ku har wundaye inai,

Cikin bayin nan naku,

Ka ban jan Buzu guda.

Yara:    Ya zan gyara min kaba.

 

Amshi: Kar ka ji tsoron maza,

Rik’a zakin duniya,

Bai san tsoro ba,

Bafarawa Attahiru.

 

Jagora: Sakwkatawa ni ji suna fad’in,

Wane dai ba ya da hankali,

Wane shi dai ba d’a ba ne,

Zamanin can da ya wuce,

Bafarawa kai ne ya bid’a×2

Kuma kai ne ka taimaka,

Kuma kai ne kay mai tsaye,

Buk’atassa da ta biya,

Da can k’arshe,

Yara:    Sakamakon sheri yai maka.

 

Amshi: Kar ka ji tsoron maza,

Rik’a zakin duniya,

Bai san tsoro ba,

Bafarawa Attahiru.

 

Jagora: Ni ma idan ka ganan Sakkwato,

Idan ba ni gidan Ila,

Yara:    Bahwarawa ne yay kira.

 

Amshi: Kar ka ji tsoron maza,

Rik’a zakin duniya,

Bai san tsoro ba,

Bafarawa Attahiru.

 

Jagora: Idan ka ga nan Sakkwato,

Idan ba ni gidan Ila,

Yara:    Bahwarawa ne yai kira.

 

Amshi: Kar ka ji tsoron maza,

Rik’a zakin duniya,

Bai san tsoro ba,

Bafarawa Attahiru.

 

Jagora: Yanzu idan ba ni gidan Ila,

Yara:    Bahwarawa ne yay kira.

 

Amshi: Kar ka ji tsoron maza,

Rik’a zakin duniya,

Bai san tsoro ba,

Bafarawa Attahiru.

 

Jagora: Allah ya cika manuhwakka,

Baba jaha Sakkwato,

Yara:    Birninmu da k’auye,

Na ji kowa addu’a yake.

 

Amshi: Kar ka ji tsoron maza,

Rik’a zakin duniya,

Bai san tsoro ba,

Bafarawa Attahiru.

 

Jagora: Ga d’ammanin haji ‘Danba’u,

Idan an je a wurin buki,

Idan masu kud’i sun had’u,

To da sun je kyauta sukai,

Yara:    Wani mai kud’d’i ya barkace,

Rabon guraye ya kai.

 

Amshi: Kar ka ji tsoron maza,

Rik’a zakin duniya,

Bai san tsoro ba,

Bafarawa Attahiru.

 

Jagora: Bafarawa Attahiru,

Ga mota za ya ban,

Yara:    Katan kiki ya hana.

 

Amshi: Kar ka ji tsoron maza,

Rik’a zakin duniya,

Bai san tsoro ba,

Bafarawa Attahiru.

 

Jagora: Na walin Katsina,

Baba sahibin Sule Zurmi,

Yara:    Duk mai haye ma hauka ya kai.

 

Amshi: Kar ka ji tsoron maza,

Rik’a zakin duniya,

Bai san tsoro ba,

Bafarawa Attahiru.

 

Jagora: Ni ma ina shakka duniya,

Ina tsoron duniyag ga,

Ka ja d’amara Tahiru,

Mutum ba ka ta tashi,

Yara:    Sai yanai ma banda k’asa.

 

Amshi: Kar ka ji tsoron maza,

Rik’a zakin duniya,

Bai san tsoro ba,

Bafarawa Attahiru.

 

Jagora: Abu dogo Alhaji,

Yara:    Haira yay muna.

 

Amshi: Kar ka ji tsoron maza,

Rik’a zakin duniya,

Bai san tsoro ba,

Bafarawa Attahiru.

 

Jagora: Mai siminti haji Bubakar,

Abu dogo ni tuna,

Yara:    Zaman hairan yay muna.

Amshi: Kar ka ji tsoron maza,

Rik’a zakin duniya,

Bai san tsoro ba,

Bafarawa Attahiru.

 

Jagora: Mai siminti haji Bubakar,

Abu dogo ni tuna,

Yara:    Raben hairan yai muna.

 

Amshi: Kar ka ji tsoron maza,

Rik’a zakin duniya,

Bai san tsoro ba,

Bafarawa Attahiru.

 

Jagora: Haji Sheu Ubandoma Shehu,

Yara:    Zaman hairan yai mana ×2

 

Amshi: Kar ka ji tsoron maza,

Rik’a zakin duniya,

Bai san tsoro ba,

Bafarawa Attahiru.

 

Jagora: D’anmaliki Bello na Acida,

Yara:    Zaman hairan yai mana.

 

Amshi: Kar ka ji tsoron maza,

Rik’a zakin duniya,

Bai san tsoro ba,

Bafarawa Attahiru.

 

Jagora: Na gode magajin,

Baba Garba garin Kujeyu,

Yara:    Zaman hairan yai mana.

 

https://www.amsoshi.com/contact-us/