Ticker

6/recent/ticker-posts

Ɗan Ba’u 4 - Waƙar Alhaji Aliyu Magatakarda Wamakko (ALU)

Wannan ɗaya ce daga cikin jerin waƙoƙin da aka yi wa Alhaji Aliyu Magatakarda Wamakko (ALU). A hasashen manazartan Amsoshi, ALU shi ne gwamnan ƙasar Hausa da ya fi kowane gwamna yawan waƙoƙi da aka yi masa.

Amshi: Magani wargi ɗan Garba,

 Aliyu gwamnan Sakkwato,

 Ba a kai ma reni ko kusa.

 

Jagora: Ɗan Lamiɗo uban Lamiɗo,

 Mai gaskiya na difiti gwamna,

 Muntari bawan Allah.

Yara: Ko ja da kai sai ka gyara mai zama,

 Ko ja da kai sai ka gyara mai zama.

 

Jagora: Kwa ja da kai sai ka gyara mai zama

Yara (Amshi).

 

Jagora: Shi aiki ya zo ga jaha tai,

 Ba ci da ceto na kawo shi ba,

 Balle ya danne abin talakawa,

Yara: Abin nufa tai aikin gaskiya,

 Abin nufa tai aikin gaskiya.

 

Jagora: Safe duk,

Yara: Abin nufa tai aikin gaskiya.

 

Jagora: Maus hwaɗin Ali ba ka gwamna,

 Ku ‘yan adawa yaya za ku yi?

 Kun ci kare ba wankin hannu.

Yara: Alƙawalin Allah bai tashi,

 Aliyu kai ag gwamnan Sakkwato.

 

Jagora: Ga wasu sun ci amanar Allah,

 Wane aman ta kama su,

 An yi gidaje gandam,gandam,

 Ga hwa gida daidai jin daɗi,

Yara: Ba a da dama zamnawa ciki.

 

Jagora: Su wane sun ci amana Allah,

 Yanzu amana ta kama su,

 Sun yi gidaje gandam-gandam,

 Ga hwa gidaje daidai jin daɗi,

Yara: Ba dama zaunawa ciki.

 

Jagora: Baƙin ciki ya kai musu geji,

Yara: An bar su sai dai yawon ta-zubar.

 

Jagora: Ni ‘yan PDP ni ka kallo,

 Sun shiga zaɓe an kashe su,

 Sun sa ƙara kuma su hwaɗi,

 Saboda sun san daɗin mulki,

 Cikinsu kowa ya ƙi ya dangana,

Yara: Wanda duk a baya da dangan,

 Wanan rabo nai kunya safe du,

 Wanda duk a baya da dangana,

 Wannan rabo nai kunya safe du.

 

Jagora: Cikinsu kowa ya ƙi ya hanƙura,

Yara: Wanda duk a baya da dangana,

 Wannan rabo nai kunya safe du.

 

Jagora: Shi iƙirari ba ya da kyawo,

 Du wanda ka ga yana iƙirari,

 To ƙyale shi kurum ka yi kallo,

Yara: Ka bar shi sai ta gyara mai zama.

 

Jagora: Wawa,

Yara: Ka bar shi sai ta gyara mai zama.

 

Jagora: Saga

Yara: Ka bar shi sai ta gyara mai zama.

 

Jagora: Ka zanzame gaba ka ci da aiki,

 Mahasadanka suna da baya.

Yara: Mu je gabansu suna lalata,

 Saboda ka hau dokin gaskiya,

 Mu je gabansu suna lalata,

 Saboda ka hau dokin gaskiya.

 

Jagora: Kullum,

Yara: Mu je gabansu suna lalata,

 Saboda ka hau dokin gaskiya.

 

Jagora: Wane giya mulki ta ɗibai,

 Ha ya je gada ya sha wallah,

 Ya ce ko hulla tai ya aje ƙasa ga,

 Sai tai gwamnan Sakkwato,

Yara: Mai bindiga iskan ga talotalo,

 Bana ya hau dokin rantsuwa.

 

Jagora: Babba da jika uba ƙuma sheri,

 To bana ya yi tciya tai ya gaji,

 Da tsahe-tsahe da yanke-yanke,

 Da tsahe-tsahe da yanke-yanke

 Da tsahe-tsahe da yanke-yanke.

 Sai ni ce mishi dori ka dangana,

Yara: Ba ya da ya so Allah ya yi ba,

 

Jagora: Babba da jika uban ƙuma sheri,

 Ya yi tciya tai ya gaji,

 Da tsahe-tsahe da yanke-yanke,

 Sai ni ce mishi dori ya hanƙura,

Yara: Ba yada ya so Allah ya yi ba.

 

Jagora: Wawa,

Yara: Ba ya da ya so Allah ya yi ba.

 

Jagora: Jahili,

Yara: Ba yada ya so Allah ya yi ba.

 

Jagora: Ka ga mutum mutumi da kamar mutum,

 Da ka ga nai ka ga tsumma ne kurum,

 Bai hana komai bai tare komai,

 Ka yi shi don ya tsare ma gona,

Yara: Bai hana tsuntsu ɓata ma ita,

 Bai hana tsuntsu ɓata ma ita.

 

Jagora: Wannan,

Yara: Bai hana tsuntsu ɓata ma ita.

 

Jagora: Allah wadan gurun kulu,

 Da ɗau bai sa ba kashin kunya ba,

 Shi bai saba kashe kunya ba,

 Ba ka sani sai ka je gaisai,

 In ya yi ma kyauta ka duba,

 Ka dubi girma nai ka ga kyautar,

Yara: Abin akwai abin ban kunya ‘yan uwa.

 

Jagora: Wannan,

Yara: Abin akwai abin ban kunya ‘yan uwa.

 

Jagora: Wannan,

Yara: Abin akwai abin ban kunya ‘yan uwa.

 

Jagora: Kwamishinan Idi kashin Arzika,

 Ka yi ciyaman kowa ya yaba,

 To har yanzu da sauran aiki,

Yara: Muna da raunin ilmi Sakkwato.

 

Jagora: Ka sani,

Yara: Muna da raunin ilimi Sakkwato.

 

Jagora: Arzika ka sani,

Yara: Muna da raunin ilmi Sakkwato.

 

Jagora: Kwamishinan wasani Ahmed,

 Kwamishinan wasani Amadu,

 Ɗan Aliyu sadaukin ɗa kake,

 Ma’aikata sashen wasanni,

 Suk inda kay magana ta zauna,

Yara: Ba su da dama canza ma ita.

 

Jagora: Na san,

Yara: Ba su da dama canza ma ita.

 

Jagora: Maganin wargi ɗan Garba,

 Aliyu sabon gwamna Sakkwato,

 Ba a kai ma reni ko kusa.

Yara: Maganin wargi ɗan Garba,

 Aliyu sabon gwamna Sakkwato,

 Ba a kai ma reni ko kusa.

 

Jagora: Sai godiya zabira ka yi ɗa,

Yara: Abin da yai man ya kyauta ƙwarai.

 

Jagora: Gai da Mu’azu Zabira Sakkwato,

Yara: Abin da yai man ya kyauta ƙwarai.

 

Jagora: Gai da mijin Alhajiya Arziki,

 Mai hana ƙarya angon Murja,

 Gai da mijin alhajiya Arziki

 Mai hana ƙarya angon Murja,

 Jikan Umaru kai ɗai gayya,

 In sun so imma ba su so ba.

Yara: Aliyu kai a gwamna Sakkwato.

 

Jagora: Maganin wargi ɗan Garba,

 Aliyu sabon gwamna,

 Sakkwato ba a kai ma reni ko kusa.

Yara: Maganin wargi ɗan Garba,

 Aliyu sabon gwamna,

 Sakkwato ba a kai ma reni ko kusa.

 

Jagora: Gai da mijin Alhajiya Arziki,

 Mai hana ƙarya angon Murja,

 Kai ɗai gayya jikan Umar,

 In sun so im ma ba su so a,

Yara: Aliyu kjai ag gwamna Sakkwato.

 

Jagora: In sun so im ma ba su so ba,

Yara: Aliyu kai ag gamnan Sakkwato.

 

Jagora: Gai da Mu’azu zabira ka yi ɗa,

Yara: Abin da yai man ya kyauta ƙwarai.

 

Jagora: Ni Baciyawa ka na gode maka,

 Baciyawa ka kyauta maini,

 Kuma na san mutumin kirki ne,

 Yau du irin harka Ɗanbau,

Yara: Amadu ya bar watsa mar ƙasa.

 

Jagora: Na san,

Yara: Ahmadu ya bar watsa mar ƙasa.

 

Jagora: Na gode ma Mustapha mai gandi,

 Abin da yai ya gyauta ƙwarai,

Yara: Ni Mustapha Alhaji mai gandi,

 Abin da yai ya kyauta ƙwarai.

 

Jagora: Sakataren gwamnatin jihar Sakkwato,

 Sahabi Isa baban baƙo,

Yara: Abin da yai ya kyauta ƙwarai.

 

Jagora: Ni sabis kwamishina zan leƙa,

 Saboda sarkin noma Bello,

Yara: Abin da yai ya kyauta ƙwarai,

 

Jagora: Ni sabis kwamishina zan leƙa,

 Saboda sarkin noma Bello,

Yara: Abin da yai ya kyauta ƙwarai,

 

Jagora: Kwamishina hilallaki na Sakkwato,

 Aliyu gwamna Acida birni.

Yara: Abin da yai ya kyauta ƙwarai,

 

Jagora: Gaishe ka Ali jikan Jaji Ali,

Yara: Abin da yai ya kyauta ƙwarai,

 

Jagora: Na gode kantoma Illela,

 Abubakar S Gari ka kyauta,

Yara: Abin da yai ya kyauta ƙwarai,

 

Jagora: Abubakar S Gari ka kyauta,

Yara: Abin da yai ya kyauta ƙwarai,

Jagora: Abubakar S Gari na gode,

Yara: Abin da yai ya kyauta ƙwarai,

 

Jagora: Em Haji Kiruwa na gode ma,

Yara: Abin da yai ya kyauta ƙwarai,

 

Jagora: Haji Kiruwa kai sannu da aiki,

Yara: Abin da yai ya kyauta ƙwarai,

 

Jagora: Gai da ciyaman Haji Sanusi,

Yara: Abin da yai ya kyauta ƙwarai,

 

Jagora: Ɗanwari ban rena ma ba,

Yara: Abin da yai ya kyauta ƙwarai,

 

Jagora: Alhaji Abu baƙi Ɗanliman Bello,

Yara: Abin da yai ya kyauta ƙwarai,

 

Jagora: Ciyaman Abu Baƙi Ɗanliman Bello,

Yara: Abin da yai ya kyauta ƙwarai,

 

Jagora: Ɗan majalisa na Habuja baba,

 Haliru Garba ina gaishe ka,

Yara: Abin da yai ya kyauta ƙwarai,

 

Jagora: Na gode Ɗayyabu Kalmanu,

Yara: Abin da yai ya kyauta ƙwarai,

 

Jagora: Rai ya daɗe Ɗayyabu na gode,

Yara: Abin da yai ya kyauta ƙwarai,

 

Jagora: Ni kantoma Gwadabawa,

 Abdu Sidi na gode ma,

Yara: Abin da yai ya kyauta ƙwarai,

 

Jagora: Ina Ɗan Abubakar Audu Sidi,

Yara: Abin da yai ya kyauta ƙwarai,

 

Jagora: Ni Kantoman Gada na gode,

 Yahaya Ummaru Dunƙamaje,

Yara: Abin da yai ya kyauta ƙwarai,

 

Jagora: Ni kantoman Gada ka kyauta,

 Yahaya Ummaru Dunƙamaje,

Yara: Abin da yai ya kyauta ƙwarai,

 

Jagora: Ga kantoman birni Raɓa,

 A gai da Hali mutume na ne,

Yara: Abin da yai ya kyauta ƙwarai,

 

Jagora: Alhaji Hali kantoman Raɓa,

Yara: Abin da yai ya kyauta ƙwarai,

 

Jagora: Alhaji mai akwai na gode ma,

Yara: Abin da yai ya kyauta ƙwarai.Post a Comment

0 Comments