Ticker

6/recent/ticker-posts

Wak’ar Matawallen Sakkwato Aminu (Alhaji Musa ‘Danba’u Gigan Buwai)

Wannan ɗaya ce daga cikin jerin waƙoƙin da aka yi wa Alhaji Aliyu Magatakarda Wamakko (ALU). A hasashen manazartan Amsoshi, ALU shi ne gwamnan ƙasar Hausa da ya fi kowane gwamna yawan waƙoƙi da aka yi masa.

www.amsoshi.com


Rubutawa: Shehu Hirabri 
08143533314

 Amshi: Ɗan Waziri ka ƙara shirawa,


Aminu yau kai am Mutawalle.

 

Jagora: Mijin Hajiya Mariya mai karhi,

Uban Najib baban Ibrahim,

Barista Baban Barista×2

Yara:   Karo da kai arna suka tsoro.

 

Amshi: Ɗan Waziri ka ƙara shirawa,

Aminu yau kai am Mutawalle.

 

Jagora: Ga matawallen Sakkawato, birni,

Ga matawallen Najeriya kaf, ×2

Yara:   Tunda gidan Usmanu a nan anka,

Tabbatatat nan anka naɗa ka.

 

Amshi: Ɗan Waziri ka ƙara shirawa,

Aminu yau kai am Mutawalle.

 

Jagora: Ka yi hawa biyu yau saura ɗai,

Ga ka sifikan Najeriya nan,

Aminu yau ka zan mutawalle, ×2

Na uku mu ba za mu faɗi ba,

Yara:   Mu bar ma ‘yan kallo su karanta.

 

Amshi: Ɗan Waziri ka ƙara shirawa,

Aminu yau kai am Mutawalle.

 

 

Jagora: In sun karanta su ba mu amsa,

Yara:    Mai haƙon tsuntsaye duk×2

Ba ya ta da hannu kar su hiraye.

 

Amshi: Ɗan Waziri ka ƙara shirawa,

Aminu yau kai am Mutawalle.

Jagora: Ga matalle Aminu Waziri,

Na gwamnan Sakwkato Ali Wamakko,

Da kai da shi Allah ya haɗa ƙu,

Yara:    Ƙasa, ga kowa ba ya raba ku.

 

Amshi: Ɗan Waziri ka ƙara shirawa,

Aminu yau kai am Mutawalle.

 

Jagora:  Ko a siyasa in ta tashi,

Mai jama’a shi ne aka zaɓe,

Kai wane kar ka fito a gane ka,

Baƙin jininka kare ya ɓaci,

Yara:    Ko da ka je ka buga fosta,

Ko a gida wani ba ya laƙa ta.

 

Amshi: Ɗan Waziri ka ƙara shirawa,

Aminu yau kai am Mutawalle.

 

Jagora: Ga ka sifika kai mutawalle,

Duk inda ka zo kar ka yi shakka,

Yara:   Je ka da karhi ɗan waziri,

Duk inda ka je ba a tare ka.

 

Amshi: Ɗan Waziri ka ƙara shirawa,

Aminu yau kai am Mutawalle.

Jagora: Abin da duk kura ka buƙata,

Ba haka sarkin fawa ka so ba,

Kura kwaɗanki har ya ɓaci,

Ita dai kullun ta ci nama,

Yara:   Duk randa ta shiga ba daidai ba,

Sai ta sha kashi ga mutane.

 

Amshi: Ɗan Waziri ka ƙara shirawa,

Aminu yau kai am Mutawalle.

 

Jagora: Ga dogo mai hannun kyauta,

Ga dogo mai hannun kyauta,

Kyautarka ta fi jarin yaro,

Rai ya daɗe ma Kabiru Marahwa,

Ɗan uban ƙasa Alkammu,

Yara:   Kabiru rini kere itace.

 

Amshi: Ɗan Waziri ka ƙara shirawa,

Aminu yau kai am Mutawalle.

 

Jagora: Sauraran ni Kabiru Marahwa,

Yara na sun yo mani saƙo,

Sun ce babura kaka ba su,

Yara:   Amma alfarmar mutawalle.

 

Amshi: Ɗan Waziri ka ƙara shirawa,

Aminu yau kai am Mutawalle.

 

Jagora: Ba don kiɗa mu da waƙa ta ba,

Yara:    Don daraja sabon mutawalle×2

 

Jagora: Ana ta faɗin Haji Kawo Sumaila,

‘Danba’u bai san ka ba sosai,

Allah gwada mini Kawo Sumaila,

Yara:   Ni in ganai dai ko da idona.

 

Amshi: Ɗan Waziri ka ƙara shirawa,

Aminu yau kai am Mutawalle.

 

Jagora: Ga jikan Usumanu Waziri,

Aminu tun yana yaronai

Kowa ya san shi da kirki,

Yara:   Ba ya walaƙantar da mutane.

 

Amshi: Ɗan Waziri ka ƙara shirawa,

Aminu yau kai am Mutawalle.

Jagora: Habibu Isa mun gode mai,

Ƙanenka na hwama da mutane,

Muddin in ya gane mu ya ba mu,

Yara:   Bai taɓa jin haushin jama’a ba.

 

Amshi: Ɗan Waziri ka ƙara shirawa,

Aminu yau kai am Mutawalle.

 

Jagora: Haji Aminu Bala Boɗinga,

Haji Aminu Bala na ƙwarai ne,

In dai kana wajen Mutawalle,

Na san abina ba ya ɓacewa,

Yara:   Tunda miya in ta cika zaƙi,

Na san da magi anka haɗa ta.

 

 

Amshi: Ɗan Waziri ka ƙara shirawa,

Aminu yau kai am Mutawalle.

 

Jagora: Amshi kakai na ba ni takaici,

Amshi kakai na bani takaici,

In za ka ban mu yi hannu da hannu,

Yara:   Ka ban rabona in tahiyata.

 

Amshi: Ɗan Waziri ka ƙara shirawa,

Aminu yau kai am Mutawalle.

 

Jagora: Kai bari dai in ta da gwanina,

Bari dai in wasa gwanina,

Aminu ɗan waziri Umar,

Sai kai ɗan Alhaji malam,

Mai hanƙuri ɗan Shehi Moyi,

Ga ɗan Shehi Ibrahim,

Ga ɗan Shehi Haruna,

Ga ɗan Shehi Haji Isa,

Ɗan Haji Alu ka kyauta,

Mai hwarin jini daga Allah,

Mutan gabas duk kai suka hanga,

Arewacin duk kai suka hange,

Mutan Gusun duk kai suka hange,

Balle yamma da ta zama taka,

Yara:   Sun rantce sai kai mutawalle.

 

Amshi: Ɗan Waziri ka ƙara shirawa,

Aminu yau kai am Mutawalle.

 

 

Jagora: A ɗan waziri ka ƙara shirawa,

Aminu yau kai am mutawalle,

Ɗan waziri ka ƙara shirawa,

Yara:   Aminu yau kai am mutwalle.

 

Amshi: Ɗan Waziri ka ƙara shirawa,

Aminu yau kai am Mutawalle.

 

Jagora: Ga matawallen Sakkawato,

Ga matawallen Najeriya kaf, ×2

Yara:    Tunda gidan Usmanu a nan anka,

Tabbatatat nan anka naɗa ka.

 

Amshi: Ɗan Waziri ka ƙara shirawa,

Aminu yau kai am Mutawalle.

 

Jagora: Mijin Hajiya mai karhi,

Uban Najib baban Ibrahim,

Barista Baban Barista×2

Yara:   Karo da kai arna suka tsoro.

 

Amshi: Ɗan Waziri ka ƙara shirawa,

Aminu yau kai am Mutawalle.

 

Jagora: Ga wani na neman mutawalle,

Kai ƙwanƙiro wa za ya naɗa ka,

Kowa ya san bai alheri, ×2

Yara:   Bai iya kyauta ba a yaba mai.

 

Amshi: Ɗan Waziri ka ƙara shirawa,

Aminu yau kai am Mutawalle.

Yaro:   Duk randa nish shiga Sakkwato birni,

In yi rawa in miƙe ƙagwata,

Jagora/Yara:  Tunda ubana am mutawalle. ×2

 

Amshi: Ɗan Waziri ka ƙara shirawa,

Aminu yau kai am Mutawalle.

 

Jagora: Ƙanen Waziri Muhammad Waziri Bello,

Ƙanen Waziri Muhammad,

Mai hana ƙarya ɗan dattijo,

Ƙanen Hajiya Hafsatu mun gode,

Ga kanen Haji Abdullahi,

Gai da ƙanen Haji Macciɗo kai ɗa,

Yara:   Na gode sabon Mutawalle.

 

Amshi: Ɗan Waziri ka ƙara shirawa,

Aminu yau kai am Mutawalle.

 

Jagora: Ƙanen Muhammadu Macciɗo kai ɗa,

Gai da ƙanen Hajiya Hafsatu,

Yara:   Gai da ƙanen Haji Abdullahi.

Post a Comment

0 Comments