https://www.amsoshi.com/tuntubi-masu-gudanarwa/

Sauraro Da Rubutawa


Hirabri Shehu Sakkwato


08143533314


https://www.amsoshi.com/game-da-mu/

 

 

Amshi: Dogo kana halin kyauta,

Alhaji D’an’ige d’an dattijo,

Mamman ciyaman Shagari.

 

Jagora: Ga d’an Galadima Horo,

Jikan Galadiman Horo×2

Sai kai Galadima,

Yara:   In d’au iyalinmu in koma Horo.

 

Amshi: Dogo kana halin kyauta,

Alhaji D’an’ige d’an dattijo,

Mamman ciyaman Shagari.

 

Jagora: A sai kai Galadima,

In d’au iyalinmu in koma Horo.

 

Jagora: Ka gama da tsohon kolo,

Wane ya bar gida nai, ×3

Yara:    An ce yanzu kullun yana loja kwance.

 

Jagora: Na yi marmari Haji ‘Danba’u,

In je in k’ara wak’a Shagari.

 

Jagora: Na san karo da kai,

Ba ya da dad’i,

Kai ji wane ya sha kaye,

Don na gane shi can malisa,

Yara:   Ya tara leda yana k’ullin magi.

 

Jagora: Don na gane shi can malisa,

Yara:    Ya tara leda yana k’ullin magi.

 

Jagora: Wawa!

Yara:    Ya tara leda yana k’ullin magi.

 

Jagora: Saga!

Yara:    Ya tara leda yana k’ullin magi.

 

Amshi: Dogo kana halin kyauta,

Alhaji D’an’ige d’an dattijo,

Mamman ciyaman Shagari.

 

Jagora: Yanda kai mani na gode ma,

Mamman ciyaman Shagari.

 

Jagora: A in dai kana nan Shagari,

In maida wak’a Shagari.

 

Jagora: Yau da gobe kyauta sai Allah,

Yara:    Sai kai ciyaman Shagari. ×2

 

Amshi: Dogo kana halin kyauta,

Alhaji D’an’ige d’an dattijo,

Mamman ciyaman Shagari.

 

Jagora: Ga d’an Galadiman Horo,

Jikan Galadiman Horo,

Sai kai Galadima,

Yara:    In d’au iyalinmu in kuma Hora,

 

Jagora:  A in kai galadima,

Yara:     In d’au iyalinmu in koma Hora.

 

Jagora:  A kwana a tashi dattijo,

Sai kai Galadima Horo.

 

Amshi: Dogo kana halin kyauta,

Alhaji D’an’ige d’an dattijo,

Mamman ciyaman Shagari.

 

Jagora: Na ji har mutane suna hwad’i,

Ko yau siyasa ta dawo,

Yara:    Kai za a za’ba Shagari.

 

Jagora:  Ka gyara birnin Shagari,

Ka gyara birnin Shagari,

Yanzu ga wuta kuma ga famfo,

Da k’auyukka ka gyara su,

Ha na ji mutane suna yabo,

Ko yau siyasa ta dawo,

Yara:    Kai za a za’be Shagari.

 

Jagora:  Ko yau siyasa ta juyo,

Yara:     Kai za a za’be shagari.

 

Jagora:   Tun da sun yi dai sun has wahala,

In kuma siyasa ta dawo,

Yara:     To ba za su za’ben mai cuta.

 

Amshi: Dogo kana halin kyauta,

Alhaji D’an’ige d’an dattijo,

Mamman ciyaman Shagari.

 

Jagora:  Rabbana ya k’ara kiyaye ka,

Allah ya k’ara tsare man kai,

Rabbana ya ja zamanin Mamman,

Kullun inai ma addu’a,

Yara:    Mamman ciyaman Shagari.

 

Jagora: Kullun inai ma addu’a,

Yara:    Mamman ciyaman Shagari.

 

Amshi: Dogo kana halin kyauta,

Alhaji D’an’ige d’an dattijo,

Mamman ciyaman Shagari.

 

Jagora: Gai da Mai’akwa Jared’i,

Yara:    Tunda hairan ya ban ya amfanan×2

 

Jagora: Ma’akwai k’anen Modi sadauki,

Yara:    Hairan ya kai ya amfanan.

 

Jagora: Kansi Bashar na gode ma,

Hairan ya kai ya amfanan.

 

Jagora: D’an Muhammadu na Lambara,

Yara:   Hairan ya kai ya amfanan.

 

 

Amshi: Dogo kana halin kyauta,

Alhaji D’an’ige d’an dattijo,

Mamman ciyaman Shagari.

 

Yaro:   Wani ciyaman na nan mai rowa,

Da du ya gane ni ya sha toka, ×2

Wani mai idanun ‘yabin,

 

Yara:    Kuma ya yi kan ‘yan jarirai.

 

Amshi: Dogo kana halin kyauta,

Alhaji D’an’ige d’an dattijo,

Mamman ciyaman Shagari.

 

Jagora: Ina mai idanun mussoshi,

Yara:    Kuma ya yi kan ‘yan jarirai.

 

Jagora: Mudun ka ga ne ni a Shagari,

Yara:    Mamman yake murna in je×2

https://www.amsoshi.com/2017/06/30/sani-mai-halin-mazan-jiya/

Jagora: Na gode ciyaman na Yabo,

Bala Musa d’an Ahmadu,

Yara:   Hairan yakai ya unhwanan.

 

Jagora: Na gode ciyamanmu na Yabo,

Bala Musa d’an Amadu,

Hairan ya kai ya unhwanan.

 

Jagora: Godiya ni kan Sani sanata,

Hairan yakai ya unhwanan×2

 

Jagora: Godiya nikai Haji Bello ciyaman,

Birnin Bod’inga,

Yara:   Hairan yakai ya unhwanan.

Amshi: Dogo kana halin kyauta,

Alhaji D’an’ige d’an dattijo,

Mamman ciyaman Shagari.

 

Jagora: Wani ciyaman ne,

Sarki rowa,

Sai son a zo a yi mai wak’a,

To ba ni yin aikin banza,

Yara:   Na daina yin wak’a kyauta.

 

Jagora: Wawa!

Yara:    Na daina yin wak’a kyauta.

 

Jagora: Saga!

Yara:    Na daina yin wak’a kyauta.

 

https://www.amsoshi.com/2017/06/30/sani-mai-halin-mazan-jiya/