Kafin zuwan musulinci a k'asar Hausa, alummar Hausawa cikin duhun kai take. Ba su da ilimin addini kuma ba tsarin rayuwa ba’a tunanin abinda za’a fada mai kyau ko maras kyau. A cikin wannan hali na rayuwa babu abin yi sai maguzanci, watau bori, tsafi da camfe-camfe bautawa iskoki da dodanni da suke yi a wannan lokaci yasa ake samun kalmomin da ke nuna magazanci a cikin karin magananunsu. Misalan karin maganganun da aka samu kafin zuwan Musulunci sun haďa da:

1. Ƙarya ta Ƙare bori ya kashe boka.
2. Agwagwa ba ruwanki da tsafi.
3. Ba’a bori da sanyin guiwa.
4. Bori ďaya suke yi wa tsafi.
5. Ginginbodi kingin girka.
6. Lahadi ga arna fashi.
7. Na samu gafara gun dodo.
8. Ranar tsafi bunsuru ka kudi.
2 Sun ba da kai, bori ya hau

A ďaya Ƃangaren kuma, zuwan addinin Musulunci Ƙasar Hausa ya yi tasiri a aikin adabinsu lokacin da addini ya shigo Hausawa suka sami ilimin karatu da rubutu wanda ya kara nuna cewa harshen Hausa rayayye ne da haka ne hudu ta shiga aka gina karin maganganun masu ƂarƂishin larabci da bayanin Adinin Musulinci bisa tafarki mai inganci. Misali:

1. Abin da ka raba kafiri da musulmi sallah
2. Alfijir ba shi bayyana sau biyu
3. Allah ba ka dole.
4. Allah gatan kowa.
5. Allah mai hukunci da Adalci
6. Ana barin ba sallah holoƘo.
7. Ana yabonka salla ka kasa alwala.
8. Annabawa masoyan Allah ne
9. Bisa rangwame ga Allah, tuba.
10. Don lada ake yin sallah
11. Kowa ya yi sallah da karatun bakinsa.
12. Kowane allazi da nashi amanu.
13. Salati naka lada tawa.
14. Ta malam ba ta wuce amin.
15. Watan azumi a sha kallo.