1. Bujumin galle mai Ƙaho ďaya.

kauye
2. Bullum bulu bullum bullum bullum na bullo ji.

3. Dafa dilliri sa mata dilliri.

4. Daga nesa na ga layun Ƙawata.

5. Daga nesa na ji Ƙarar Ƙawata.

kira

Karanta wani:

https://www.amsoshi.com/2017/07/01/kacici-kacici-da-amsoshinsu-cikin-hotuna-3/