Ticker

6/recent/ticker-posts

Karin Maganganu Masu Alaƙa da Bincike

www.amsoshi.com 

Daga 

Aliyu Muhammad Bunza
Sashen Koyar da Harsunan Nijeriya
Jami’ar Usmanu Danfodiyo, Sokoto
Email: mabunza@yahoo.com
Website: www.alibunza.com
Phone Number: 08034316508


1. A ri}a sara ana duban bakin gatari.

 

2. A yi dai mu gani.

 

3. Abin da wayo ya ~oye, hankali ke gano shi.

 

4. Abin nema ya samu, matar Malam ta haifi allo.

 

5. Aikin banza yi wa kare wanka.

 

6. An koya sa}a da mugun zare.

 

7. An nemi wuta ma}era an rasa, an je masa}a aka samu.

 

8. An rage zango mai zuwa sama ya taka faifai.

 

9. An yanka ta tashi.

 

10. Ana cikin gina ga wutsiya.

 

11. Ba a rama gayya da hushi.

 

12. Ba a san maci tuwo ba sai miya ta }are.

 

13. Ba a san tabkin da ka makara da ruwa ba.

 

14. Ba a yi komai ba, an raki ba}o ya dawo.

 

15. Ba banza ba, }uda a warki.

 

16. Ba cinya ba }afar baya.

 

17. Ba mai kamar maza ka maza ba.

 

18. Ba ni na kashe zomo ba, rataya aka ba ni.

 

19. Ba ta da filin gyara, mai neman beli ya mari uwar Alkali

 

20. Ba ta mutu ba ta ɓalkace.

 

21. Babbar yatsa ko ba ta cin tuwo ta iya ~are malmala.

 

22. Bakin wani ba ya su]e wa hannun wani miya.

 

23. Ban sani ba, ta raba ni da kowa.

 

24. |eran gida ba ya da mai.

 

25. Bu}atar dara a kasa.

 

26. Bugi sa bugi taiki.

 

27. Bugun goro.

 

28. Cikin }ira aka ɗa]i.

 

29. Cikon sunna, makaho da waiwaya.

 

30. [an hakin da ka raina, shi zai tsone maka ido.

 

31. Da ]an gari akan ci gari.

 

32. Da gina sabuwar rijiya gara yaso.

 

33. Da haka muka fara, kuturu ya ga mai }yasfi.

 

34. Da koyo akan iya.

 

35. Da mugunyar rawa gara }in tashi.

 

36. Da sabuwar katanga gara ya~i.

 

37. Daji ba ka da gambu.

 

38. Dama ka damun dawo, in babu dama ana dama shi gaya.

 

39. Du}a wa Wada ba ya hana ka tashi da tsawonka.

 

40. Fe]e biri har wutsiya.

 

41. Fitar da suhe wuta.

 

42. Fuska ke sayar da riga.

 

43. Ga maciji ana biyar shayi da sanda.

 

44. Ga na gaba ake gane zurfin ruwa.

 

45. Gaba da gabanta.

 

46. Ganin Dala ba shiga birin ba.

 

47. Ganau nike ba jiyau ba.

 

48. Gara jiya da yau.

 

49. Ha}a ta kai ga ruwa.

 

50. Hanjin jimina akwai na ci, akwai na zubarwa.

 

51. Hankali ka gani ba ido ba.

 

52. Hannu ]aya ba ya ]aukar jinka.

 

53. Idan ra}uminka ya ~ata ko cikin akurki ka le}a.

 

54. Ido ga kifi, ido ga bado.

 

55. In an bi daga-daga na }urya ya sha kashi.

 

56. In an ga hanya gida ta nufa.

 

57. In an ga ta ~arawo a dubi na mai kaya.

 

58. In ba ka san gari ba saurari daka.

 

59. In babu }ira me ya ci gawai?

 

60. In |era da sata ko daddawa da wari

 

61. In da fata ta fi laushi nan ake mayar da jima.

 

62. In ka ji namu da mai shi.

 

63. In kifi ya tashi lalacewa, ga kai yake ru~ewa.

 

64. In ruwanka ba su ishe ka wanka ba, ka yi alwala.

 

65. In ta yi ruwa rijiya, in ba ta yi ba masai.

 

66. In til, in ƙwal, rinin mahaukaciya.

 

67. Jejjere kamar kashin awaki.

 

68. Jita-jita hadisin Bamaguje.

 

69. Kallon hadarin kaji.

 

70. Kama da wane, ba wane ba ne.

 

71. Kashin ba}i sai taro.

 

72. {ara wa Borno dawaki.

 

73. {aramin sani }u}umi ne.

 

74. {aura Wambai.

 

75. {ilau! Ya jawo balau!

 

76. Ko bayan tiya akwai wata caca.

 

77. Ko Kwara tana da tsibiri.

 

78. Komai ya yi, an ba gwauro ajiyar mata.

 

79. Komi lauje ya kamo haki ne.

 

80. Komi nisan dawa da karkara kusa.

 

81. Kowa da bukin zuciyarsa, ma}wabcin mai akuya ya sai kura

 

82. Kowa ya ]ebo da zafi bakinsa.

 

83. Kowa ya ga ra}umi ya ga Buzu.

 

84. Kowane allazi da nasa amanu.

 

85. Kowane bakin wuta da irin nasa haya}i.

 

86. {uda ba su bin mai kayan gawai.

 

87. Ko kamin a haifi uwar mai sabulu belbela tana da farinta.

 

88. Kumbu ya gamu da marufi.

 

89. Kwasan karan mahaukaciya.

 

90. Labarin }anzon kurege.

 

91. Magani sai da bi]a.

 

92. Mai bi]a ya bar jin gajiya.

 

93. Mai ]aki shi ya san gefen da yake tarara.

 

94. Mai fa]a]e ba ya tayar da hannunsa sama.

 

95. Mai ginan ~era ya gamu da maciji ya yi sa’a babba.

 

96. Mai ha}uri yakan dafa dutse, in mai izan wuta ya jure.

 

97. Mai nema yana tare da samu.

 

98. Matambayi ba ya ~ata.

 

99. Na babban mahaukaci, “duk duniya”.

 

100. Nashin }asa babu kure.

 

101.  Rashin sani karen gwauro ya kori bazaura.

 

102.  Rashin sani, kaza ta kwana kan dami da yunwa.

 

103.  Rashin sani ya fi dare duhu.

 

104.  Ruwa na }asa sai ga wanda bai tona ba.

 

105. Sai an ga abin da ya ture wa Buzu na]i.

 

106.  Sai an san nauyin kaya ake jingar ]aukar su.

 

107. Sanin gari.

 

108. Sanin wurin bugu shi ne }ira.

 

109.  Shifcin gizo.

 

110. Shigan shantun }adangare.

 

111.  Shirin shiga ruwa tun tudu ake fara shi.

 

112. Tafiya da waiwaya tana maganin mantuwa.

 

113. Tambaya mabu]in ilmi.

 

114. Tangam! Mai zuwa Haji ya gamu da Annabi (SAW).

 

115. Tsintuwar dami a kala.

 

116. Tsuntsun da ya kirai ruwa, ruwa sun ci shi.

 

117. Tsuyen da ke zama gwaiwa tun yana }arami ake ganewa.

 

118. Twa-da-twa wankin ]an kanoma mashaya.

 

119. Wada duk ka ce, haka na ce kirarin matsoraci.

 

120. Wurin da aka hau ice nan ake sauka.

 

121. Wuyar aiki ba a fara ba.

 

122. Zakaranka ra}uminka.

 

123. Zama da ma]aukin kanwa, shi kan kawo farin kai.

 

124.  Zamani riga.

 

125. Zomo ba ya kamuwa daga zaune.

Post a Comment

0 Comments