Ticker

6/recent/ticker-posts

Daudun Bara

Ni Daudun bara ɗan Galadiman bara,

Na saba bara ba na kwana ban ci ba,

Kun ga rawar tuwo kun ga tattaken miya,

Kun dafa kudaku abin cika mummuƙe,

Kak ka ci kak ka sha rabon wani ba naka ba.

Idan naka ne kana ɗaka aka ba ka shi.

Kura ta ga ɗan bara ɗan almajiri,

Bari in bi ka ɗan bara in shawo gari.

Tahiya da taki ba ta zama ɗai da ɗai,

Ni roƙo ni kai ga mata ‘yan arziki,

Ke ƙwace ki kai ga mata ba su ba ki ba.

Mai babban rabo ba zai wuce aljanna ba.

Su ɗebo da kaɗan-kaɗan su ba dai almajiri.

Inna in ba ki ba ni ba inai maki kukan gada:

Innaaaaahhhh!

Inna in ba ki ba ni ba zan yi na saniya,

Innaaaahhh!

Inna in ba ki ba ni ba zan yi na tunkiya,

Innaaaah!

Inna in ba ki ba ni ba, ni zan kwan a nan.

WAƘOƘIN HAUSA NA GARGAJIYA

Post a Comment

0 Comments