Ticker

6/recent/ticker-posts

Waɗansu 'Ya'yan Itatuwa da Sunayensu Cikin Hausa, Ingilishi, da Sunayen Kimiyya (Botanical)

Waɗannan hotuna ne na waɗansu 'ya'yan itatuwa da ake samu a ƙasar Hausa. An kawo sunayensu cikin Hausa, Ingilishi, da Kimiyya (botanical).

(Hausa: Taura) - (English: Sweet Deter) - (Botanical: Detarium Senegalense)

(Hausa: Taura) - (English: Sweet Deter) - (Botanical: Detarium Senegalense)

(Hausa: Ɗinya) - (English: African Balack Plum) - (Botanical: Vitex Doniana)

(Hausa: Ɗinya) - (English: African Balack Plum) - (Botanical: Vitex Doniana)

(Hausa: Giginya) - (English: Deleb Palm) - (Botanical: Borassus Sambiranensis)

(Hausa: Giginya) - (English: Deleb Palm) - (Botanical: Borassus Sambiranensis)

(Hausa: Fiya) - (English: Avocado) - (Botanical: Persea Americana)

(Hausa: Fiya) - (English: Avocado) - (Botanical: Persea Americana)

(Hausa: Gwandar Turawa/Pasadabur) - (English: Sugar Apple/Custard Apple/Cherimoya) - (Botanical: Annona Reticulata)

(Hausa: Gwandar Turawa/Pasadabur) - (English: Sugar Apple/Custard Apple/Cherimoya) - (Botanical: Annona Reticulata)

(Hausa: Tsamiyar Biri) - (English: Velvel Tamarind/African Velvet Tamarind/ Black Velvet Tamarind) - (Botanical: Dalium Guineense)

(Hausa: Tsamiyar Biri) - (English: Velvel Tamarind/African Velvet Tamarind/ Black Velvet Tamarind) - (Botanical: Dalium Guineense)

(Hausa: Goruba) - (English: Doum Palm) - (Botanical: Hyphaene Thebaica)

(Hausa: Goruba) - (English: Doum Palm) - (Botanical: Hyphaene Thebaica)

(Hausa: Ɗorawa) - (English: African Locust Bean) - (Botanical: Parkia Biglobosa)

(Hausa: Ɗorawa) - (English: African Locust Bean) - (Botanical: Parkia Biglobosa)

(Hausa: Kuka/Ƙwame) - (English: Baobab/Tree of Life) - (Botanical: Adansonia Digitata)

(Hausa: Kuka/Ƙwame) - (English: Baobab/Tree of Life) - (Botanical: Adansonia Digitata)

(Hausa: Aduwa) - (English: Egyptian Balsam/Desert Date) - (Botanical: Balanites Aegyptiaca)

(Hausa: Aduwa) - (English: Egyptian Balsam/Desert Date) - (Botanical: Balanites Aegyptiaca)

(Hausa: Kenya) - (English: Jackalberry/African Ebony) - (Botanical: Diospyros Mespilliformis)

(Hausa: Kenya) - (English: Jackalberry/African Ebony) - (Botanical: Diospyros Mespilliformis)

(Hausa: Malmo) - (English: Black Plum/Malabar Plum/Woodland Waterberry/Jamum) - (Botanical: Syzygium Guineense)

(Hausa: Malmo) - (English: Black Plum/Malabar Plum/Woodland Waterberry/Jamum) - (Botanical: Syzygium Guineense)

(Hausa: Kaɗanya) - (English: Mangongo/Manketti) - (Botanical: Schinziophyton Rautanenii)

(Hausa: Kaɗanya) - (English: Mangongo/Manketti) - (Botanical: Schinziophyton Rautanenii)

(Hausa: Tsamiya) - (English: Tamarind) - (Botanical: Tamarindus Indica)

(Hausa: Tsamiya) - (English: Tamarind) - (Botanical: Tamarindus Indica)

Post a Comment

0 Comments