Ticker

6/recent/ticker-posts

Hamshaƙin Malami Shehu Adibi Na Gusau

Daga taskar Farfesa Sa'idu Muhammad Gusau.

Prof Sa'idu Muhammad Gusau


 HAMSHAƘIN MALAMI SHEHU ADIBI NA GUSAU
(PROF. SA'IDU MUHAMMAD GUSAU) 

Jagora: Hamshaƙin Malami,

: Shehu Adibi Na Gusau.

 

Jagora: Mashahurin Malami,

: Shehu Adibi Na Gusau.

 

: Mashahurin Malami,

: Sa'idu Muhammadu Na Gusau,

: Gangaran ka fi gwani,

: Shehu adibi na Gusau.

 

G/waƙa: Gangaran ka fi gwani,

: Shehu adibi na Gusau,

: Mashahurin Malami,

: Sa'idu Muhammadu Na Gusau.

 

'Y/amshi: Gangaran ka fi gwani,

: Shehu adibi na Gusau,

: Mashahurin Malami,

: Sa'idu Muhammadu Na Gusau.

 

 

Jagora: Allahu Abin yabo,

: Taimake ni nayo yabo,

: Za na waƙe abin yabo,

: Malami gwiwar rabo,

: In zubo shi tsubo-tsubo,

: Yadda nai katarin yabo,

: Yabo na adibi na Gusauuuu..,

: Na Gusau,

: Adibi Na Gusau.

 

'Y/amshi: Gangaran ka fi gwani,

: Shehu adibi na Gusau,

: Mashahurin Malami,

: Sa'idu Muhammadu Na Gusau.

 

Jagora: Ɗan Muhammadu,

: Jikan Muhammadu,

: Uban Muhammadu na Gusau,

: Wani ya zama Malami,

: A kira shi da Malami,

: Daga sani yake Malami,

: Wani ya zama Malami,

: Daga kama yake Malami,

: Wani an ce Malami,

: A furuci yake Malami,

: A kira wani Malami,

: A suna yake Malami,

: Ya abin nan yake ne,

: Ya abin nan yake ne,

: Ku tattaho mu tafi Gusau,

: Waiwayo mu tafi Gusau.

 

Jagora: Gangaran ka fi gwani,

: Shehu adibi na Gusau,

: Mashahurin Malami,

: Sa'idu Muhammadu Na Gusau.

 

Jagora: Jikan Muhammadu,

: Uban Muhammadu,

: Ɗan Muhammadu Na Gusau,

: In an zama Malami,

: Da sani a kai ilimi,

: In an zama Malami,

: Da sani a kai ilimi,

: Babu aiki da sani,

: Da nuƙusani a Malami,

: Wanda yazzama Malami,

: Daga kama yake Malami,

: Babu aiki aikace,

: An ci amanar Malami,

: Ya abinnan yake ne,

: Ɗan Muhammadu na Gusau,

: Shehu Adibi Na Gusau,

: Karimin Malami,

: Majitahidin Malami.

 

'Y/amshi: Gangaran ka fi gwani,

: Shehu adibi Na Gusau,

: Mashahurin Malami,

: Sa'idu Muhammadu Na Gusau.

 

Jagora: Kantarar ga masani,

: Yana ta aiki da sani,

: Sai Sa'idu Na Gusau,

: Na hango kuma Malami,

: Ya yi kama da Malami,

: Sa'idu Na Gusau,

: Ka isko Malami,

: Yana bayanin ilimi,

: Sai Sa'idu Na Gusau,

: Shehu karimin Malami,

: Na kira mutafannani,

: Adimi Na Gusau.

 

Jagora: Gangaran ka fi gwani,

: Shehu adibi na Gusau,

: Mashahurin Malami,

: Sa'idu Muhammadu Na Gusau.

 

: Kiɗa da Busa

 

'Y/amshi: Gangaran ka fi gwani,

: Shehu adibi na Gusau,

: Mashahurin Malami,

: Sa'idu Muhammadu Na Gusau.

 

Jagora: Inda gadon ilimi,

: Shehu Muhammadu Na Gusau,

: Salsalatai ta isa,

: Shehu Muhammadu Na Gusau,

: Ɗan Muhammadu ɗan kullum,

: Shehu Sa'idu Na Gusau,

 

'Y/amshi: 2   : In ado ne ilimi,

: Kama da Sarki Na Gusau,

: Don Sa'idu Na Gusau,

: Yana da tsafta ta isa.

 

Jagora: Idan ado ne aka so,

: Da shi a gane ilimi,

: To ku daina tasarrafi,

: Ado na harshe aka so.

 

'Y/amshi: 2   : Gangaran ya fi gwani,

: Shehu faƙilin wasali,

: Shi Sa'idu Na Gusau,

: Yana da faɗin ilimi.

 

 

Jagora: Baharu gun Na Gusau,

: Da furu'a Na Gusau,

: Da su lugga Na Gusau,

: Manɗaƙi gun Na Gusau,

: Da sarfa Na Gusau,

: Da shari'a Na Gusau,

: Da Hadisai Na Gusau,     

: Da Haruf gun Na Gusau,

: Gangaran na saman gwani,

: Ga Ƙur'ani wajen Gusau,

 

: Mutafannuniiiiiiiiiiiiiiiiii

: Mutafannuniiii

: Adibi Na Gusau,

: Shehu karimin Malami.

 

Jagora: Gangaran ka fi gwani,

: Shehu adibi na Gusau,

: Mashahurin Malami,

: Sa'idu Muhammadu Na Gusau.

 

Jagora: Dakata ka ji salsala,

: Ta Sa'idu Mamman Na Gusau,

: Salsala daga Malamai,

: Ya zo wa sarauta Na Gusau,

: Jinin Muhammadu Ɗan Kulum,

 

'Y/amshi: Malam Sa'idu Na Gusau.

 

Jagora: Malam Muhammadu Ɗan Kulum,

 

 

'Y/amshi: Malam Buhari Kakan Gusau

 

Jagora: Shi ko Buhari dogo ya zamto

 

'Y/amshi:      Ɗa ga Tukur mutafannuni

 

Jagora: Shi kwa Tukur ɗan Amma ne

 

'Y/amshi: Mai Hani ɗa ga Usamatu

 

Jagora: Usamatu ɗan Haji Ummaru

 

'Y/amshi:      Ummaru ɗa gun Mustafa

 

Jagora: Mustafa ɗan gun Zangi

 

'Y/amshi: Zangi ɗan Dawudu ne

 

Jagora: Dawudu ɗan Zangina ne,

: Zangina ɗan Zakariyya ne,

: Zakariyya ɗan Salihu,

: Salihu ɗan Ummaru ne,

: Kun ji zubin wasu Malamai,

: Basarake jinin Gusau,

: Kadimi Na Gusau,

: Salsala ta gurin Gusau.

 

'Y/amshi: Gangaran ka fi gwani,

: Shehu adibi na Gusau,

: Mashahurin Malami,

: Sa'idu Muhammadu Na Gusau.

 

Jagora: Kun ji dai nasabar uba,

: Na waiwayo nasabar uwa

 

'Y/amshi: A'isha Ummin Na Gusau.

 

Jagora: Uwargida Nana A'isha,

: A'isha Indo Malama.

 

'Y/amshi: Indo Ummin Na Gusau

 

Jagora: 'Yar Alƙali Muhammadu,

: Ɗan Idrisu abin yabo.

 

'Y/amshi: A'isha Ummin Na Gusau

 

Jagora: 'Yar Alƙali Muhammadu,

: Ɗan Idrisu abin yabo

 

'Y/amshi: Indo Ummin Na Gusau

 

Jagora: Idirisu abin yabo,

: 'Yar Attahiru sha yabo

 

'Y/amshi: A'isha Ummin Na Gusau

 

Jagora: Attahiru sha yabo,

: Ɗan Usmanu gidan yabo.

 

'Y/amshi:      Indo Ummin Na Gusau

 

Jagora: Salsalar Indo uwargidan,

: Muhammadu Malami,

: Ɗan Kullum na gurin Gusau,

: Shehu fasihin Malami,     

: Mujtahidi,

: Mujahidi,

: Karimi Na Gusau.

 

'Y/amshi: Gangaran ka fi gwani,

: Shehu adibi na Gusau,

: Mashahurin Malami,

: Sa'idu Muhammadu Na Gusau.

 

Jagora: Bari in ɗan muku tsakure,

: Kaɗan a taskar Na Gusau,

: Ku ji kaɗan daga littafan,

: Sa'idu Muhammadu Na Gusau,

: Ya yi a kan shari'a Gusau,

: Ya yi na mazzahaba Gusau,

: Ya yi a kan Islamiya,

: Da bayyanar Islamiya,

: Ya yi na tarbiyya Gusau,

: Yai na Ibada abin yabo,

: Karimi Na Gusau,

: Diwani Na Gusau,

: Diwanin Waƙar Baka,

: Hanyar nazari na waƙar baka,

: Ya yi a kai Gusau,

: Gusau Ta Malam Sambo ma,

: Adabin Hausa A Sauƙaƙe,

: Makaɗa da Mawaƙan,

: Baka ya yi a kansu ma,

: Waƙoƙin Makka a ƙasar Hausa,

: Lamarin Gusau,

: Wasannin Yaran Gusau,

: Wasannin Yaran Gusau,

: Na Gusau,

: Shehu adibi Na Gusau,

: Malamiiiii

: Mutafannuniiii

: Jarumi,

: Hamshaƙin Malami.

 

'Y/amshi: Gangaran ka fi gwani,

: Shehu adibi na Gusau,

: Mashahurin Malami,

: Sa'idu Muhammadu Na Gusau.

 

Jagora: Hamshaƙin Malami,

: Shehu adibi na Gusau.

 

: Mashahurin Malami,

: Shehu adibi Na Gusau.

 

: Mashahurin Malami,

: Shehu Muhammadu Na Gusau,

: Gangaran ka fi gwani,

: Shehu adibi Na Gusau.

 

'Y/amshi: Gangaran ka fi gwani,

: Shehu adibi na Gusau,

: Mashahurin Malami,

: Sa'idu Muhammadu Na Gusau.

 

'Y/amshi: Gangaran ka fi gwani,

: Shehu adibi na Gusau,

: Mashahurin Malami,

: Sa'idu Muhammadu Na Gusau.

 

Jagora: Gangaran ka fi gwani,

: Shehu adibi Na Gusau,

: Mashahurin Malami,

: Sa'idu Muhammadu Na Gusau.

 

'Y/amshi: Mashahurin Malami,

: Sa'idu Muhammadu Na Gusau.

 

Post a Comment

0 Comments