Ticker

6/recent/ticker-posts

Bello Wamako - Waƙar Alhaji Aliyu Magatakarda Wamakko (ALU)

Wannan ɗaya ce daga cikin jerin waƙoƙin da aka yi wa Alhaji Aliyu Magatakarda Wamakko (ALU). A hasashen manazartan Amsoshi, ALU shi ne gwamnan ƙasar Hausa da ya fi kowane gwamna yawan waƙoƙi da aka yi masa.

 JAGORA: Aliyu gwamnan Sakkwato

Riƙa da ƙarfin Allah,

Yara: Aliyu gwamnan Sakkwato

 Riƙa da ƙarfin Allah,

 Aliyu gwamnan Sakkwato.

 

Jagora: Ɗan Barade jikan Umaru

Yara: Aliyu gwamnan Sakkwato

 Riƙa da ƙarfin Allah.

 

Jagora: Ɗan Barade jikan Umaru,

Yara: Aliyu gwamnan Sakkwato

 Riƙa da ƙarfin Allah.

 

Jagora:Aliyu ga ka sarkin Yamma,

Yara: Ka zama gwamnan Sakkato,

 

Jagora: Aliyu ga ka Sarkin Yamma,

Yara: Ka zama gwamnan Sakkwato,

 Riƙa da ƙarfin Allah

Aliyu gwamnan Sakkwato

 Riƙa da ƙarfin Allah.

 

Jagora: Mun yi arziki Sakkwato,

 Ɗan Bamaguje ya faɗi,

 Da shi da ƙattan banza.

Yara: A gai da ‘yan boyi nai.

 

Jagora: Mun yi arziki Sakkwato,

 Ɗan Bamaguje ya faɗi,

 Da shi da ƙattan banza.

Yara: A gai da ‘yan boyi nai,

 Riƙa da ƙarfin Allah,

 Aliyu gwamnan Sakkwato,

 Riƙa da ƙarfin Allah.

 

Jagora: Sai goddiya nake gun Jarma,

Yara: Abin da yai min ya biya ni,

 

Jagora: Kamar Sakkwato Alhaji Ummaru,

Yara: Abin da yai min ya biya,

 Riƙa da ƙarfin Allah,

 Aliyu gwamnan Sakkwato,

 Riƙa da ƙarfin Allah.

 

Jagora: Sai godiya nake gun Jarma,

Yara: Abin da yai min ya biya ni.

 

Jagora: Kamar Sakkwato Alhaji Ummaru.

Yara: Abin da yai min ya biya,

 Riƙa da ƙarfin Allah,

 Aliyu gwamnan Sakkwato,

 Riƙa da ƙarfin Allah.

 

Jagora: Katukan Sakkwato,

 Mai gari Dingyaɗi na gode,

Yara: Abin da yai min ya biya,

 Riƙa da ƙarfin Allah.

 

Jagora: Katukan Sakkwato,

 Maigari Dingyaɗi dattijo.

 Abin da yai min ya biya,

 Riƙa da ƙarfin Allah,

 Aliyu gwamnan Sakkwato,

 Riƙa da ƙarfin Allah.

 

Jagora: Na gode wa Bello Koc ɗan gwamna.

Yara: Abin da yai min ya biya,

 Riƙa da ƙarfin Allah,

 Aliyu gwamnan Sakkwato,

 Riƙa da ƙarfin Allah.

 

Jagora: Tun can dori mun faɗi sun ka iya,

 Kamar ka bat taɓa zaki,

 Kare idan ba ka bari,

Yara: Yanzu ya gyara ma zama,

 Riƙa da ƙarfin Allah.

 Aliyu gwamnan Sakkwato,

 Riƙa da ƙarfin Allah.

 

Jagora: Gwamna ya yi ayyuka ƙauye da binni,

 Binni da ƙauye duka mun gode.

Yara: Aliyu gwamnan Sakkwato,

 Riƙa da ƙarfin Allah.

 

Jagora: A kowace lokal gommen an ɗauki matasa aiki.

Yara: A daina yawon ta-zubar,

 Riƙa da ƙarfin Allah.

 Aliyu gwamnan Sakkwato,

 Riƙa da ƙarfin Allah.

 

Jagora: Es (S.) Fulani Sulaimana,

 Abin da yai min ya biya,

 Riƙa da ƙarfin Allah.

 

Jagora: Es (S.) Fulani Sulaimana,

 Abin da yai min ya biya,

 Riƙa da ƙarfin Allah.

 Aliyu gwamnan Sakkwato,

 Riƙa da ƙarfin Allah.

 

Jagora: Godiya nake es-es-gi (S.S.G.) Sahabi Isa na Gada,.

Yara: Abin da yai min ya biya riƙa da ƙarfin Allah.

 

Jagora: Godiya nake es-es-gi (S.S.G.) Sahabi yasa na Gada.

Yara: Abin da yai min ya biya,

 Riƙa da ƙarfin Allah,

 Aliyu gwamnan Sakkwato,

 Riƙa da ƙarfin Allah.

 

Jagora: Kantoman Gada lokal gommen Abu Altine kyaɗawa

Yara: Aliyu gwamnan Sakkwato,

 Riƙa da ƙarfin Allah.

 Aliyu gwamnan Sakkwato,

 

Jagora: Alhaji Bello Alti gwarango,

Yara: Riƙa da ƙarfin Allah.

 

Jagora: Zubairu ya riga ɗan yari.

Yara: Aliyu gwamnan Sakkwato,

 Riƙa da ƙarfin Allah.

 

Jagora: Ɗan Barade jikan Ummaru

Yara: Aliyu gwamnan Sakkwato.

Post a Comment

0 Comments