Ticker

6/recent/ticker-posts

"Sarkin Yamma" - Waƙar Alhaji Aliyu Magatakarda Wamakko (ALU)

Wannan ɗaya ce daga cikin jerin waƙoƙin da aka yi wa Alhaji Aliyu Magatakarda Wamakko (ALU). A hasashen manazartan Amsoshi, ALU shi ne gwamnan ƙasar Hausa da ya fi kowane gwamna yawan waƙoƙi da aka yi masa.

Jagora: Hajji Aliyu gwamnan Sakkwato,

            Ɗan Barade Jikan Umaru.

Yara: Hajji Aliyu gwamnan Sakkwato,

            Ɗan Barade Jikan Umaru.

            Hajji Aliyu gwamnan Sakkwato.

 

Jagora: Gwamna mai faɗa da cikawa,

Yara: Birni da ƙauye,

            An ce ka yi ɗa.

 

Jagora: Gwamna mai faɗa da cikawa,

            Birni da ƙauye,

            An ce ka yi ɗa,

            Ɗan Barade jikan Umaru,

            Hajji Aliyu gwamnan Sakkwato.

 

Jagora: Ka rai babban kada,

            Uban Lamiɗo.

Yara: Kwaj ja da kai,

            Ka karya mai tsara,

            Ɗan Barade jikan Umaru,

            Hajji Aliyu gwamnan Sakkwato.

 

Jagora: Ka rai babban kada,

            Uban Lamiɗo.

 

Yara: Kwaj ja da kai,

            Ka karya mai tsara,

            Ɗan Barade jikan Umar,

            Hajji Aliyu gwamnan Sakkawato.

 

Jagora: Gwamnan da yah hi kowa aiki,

Yara: Birni da ƙauce,

            An ce ka ka yi ɗa.

 

Jagora: Gwamnan da yah hi kowa aiki,

Yara: Birni da ƙauce,

            An ce ka ka yi ɗa.

 

Jaora: Don ka yi gwamna,

            Ka ba she haushi.

Yara: Ka bar su wane,

            Sai korar fage.

 

 

Jaora: Don ka yi gwamna,

            Ka ba she haushi.

Yara: Ka bar su wane,

            Sai korar fage.

 

Jagora: 2007  ka yi gwamna,

            2008  ma ya yi gwamna,

            2011 ta danno,

Yara: Kai za a baiwa,

            Gwamnan Sakkwato.

 

Jagora: Aliyu,

Yara: Kai za a baiwa,

            Gwamnan Sakkwato,

            Ɗan Barade jikan Umaru,

            Hajji Aliyu Gwamnan Sakkwato.

 

Jagora: Ya Rabbana, ya kama ma dawa,

Yara: Rabbana ya kama ma.

 

Jagora: Aliyu Rabbana ya kama ma dawa,

Yara: Rabbana ya kama ma,

            Ɗan Barade jikan Umaru,

            Hajji Aliyu gwamnan Sakkwato.

 

Jagora: Gwamna mai faɗa da cikawa,

Yara: Birni da ƙauye,

            An ce ka yi ɗa.

            Ɗan Barade jikan Umaru,

            Hajji Aliyu gwamnan Sakkwato.

 

Jagora: Da birbiri da jemage,

            Bana sun tura gar,

            Biɗan wauta,

            Wani na kun san shi,

Yara: Mai Rodu ɗan tsiya,

            Mai tsintsiya,

            Ɗan Barade jikan Umaru,

            Haji Aliyu gwamnan Sakkwato,

            Ɗan Barade jikan Umaru.

 

Jagora: Ɗan Barade jikan Umaru,

            Aha Ɗan Barade jikan Umaru.

Yara: Ya Rabbana ya kama ma kwarai,

            Ɗan Barade jikan Umaru,

            Haji Aliyu gwamnan Sakkwato.

 

Jagora: In ka ga alfijir ya ɓullo,

            Rana kaɗan ka ɓullo wa ciki.

Yara: Ai hannu ba za ya karekke ta ba,

            Ɗan Barade jikan Umaru,

            Hajji Aliyu Sakwato.

 

Jagora: Gwamna mai faɗa da cikawa,

Yara: Birni da ƙauye an ce ka yi ɗa,

            Ɗan Barade jikan Umaru,

            Hajji Aliyu gwamnan Sakkwato.

 

Jagora: In ka ga alfijir ya ɓullo,

            Rana kaɗan ka ɓullowa ciki,

            Aradu ko ta ɓullo,

Yara: Hannu ba za ya karekke ta ba,

            Ɗan Barade jikan Umaru,

            Hajji Aliyu gwamnan Sakkwato.

 

Jagora: Gwamna mai faɗa da cikawa,

Yara: Birni da ƙauye,

            An ce ka yi ɗa.

            Ɗan Barade jikan Umar,

            Hajji Aliyu gwamnan Sakkwato.

 

Jagora: Toron giwa Alu uban tafiya,

Yara: Ɗan Barade kai ɗai ka iyawa.

 

Jagora: Gwamna Alu uban tafiya,

Yara: Ɗan Barade kai ɗai ka iyawa.

 

Jagora: Aliyu uban tafiya,

Yara: Ɗan Barade kai ɗai ka iyawa.

 

Jagora: Mu bugti tamburran gwamna,

Yara: Ɗan Barade kai ɗai ka iyawa.

 

Jagora: Aliyu ag gwamna,

Yara: Ɗan Barade kai ɗai ka iyawa,

            Riƙa ƙwarai gwamna,

            Mai gaskiya da adalci ne,

            Ɗan Barade Wamakko,

            Ali Sarkin Yamma.

 

Jagora: Gwamna Aliyu yai aiki,

Yara: Ɗan Barade kai ɗai ka iyawa.

 

Jagora: Gwamna Aliyu yau aiki,

Yara: Ɗan Barade kai ɗai ka iyawa.

 

Jagora: Gwamna Aliyu ya gyara,

Yara: Ɗan Barade kai ɗai ka iyawa.

 

Jagora: Birni da ƙauye yai aiki,

Yara: Ɗan Barade kai ɗai ka iyawa.

 

Jagora: Ya saki kaya,

            A ba talakkawa,

Yara: Ɗan Barade kai ɗai ka iyawa.

 

Jagora: wasu shaggu,

            Sai su ɓoye kayansu,

Yara: Duk saboda sarkin Yamma.

 

Jagora: Shaggu da su da matansu,

Yara: Duk saboda sarkin Yamma,

            Riƙa ƙwarai gwamna,

            Mai gaskiya da adalci ne,

            Ɗan Baraden Wamakko,

            Ali Sarkin Yamma.

 

Jagora: Allah shi maka jagora,

Yara: Ya Wahabu.

 

Jagora: Ya sa ka gama lafiya cikin mulkin,

Yara: Ya wahhabu shi nir roƙa.

 

Jagora: Gwamna Aliyu mai daraja,

Yara: Ɗan Barade kai ɗai ka iyawa.

 

Jagora: Gwamna Aliyu mai daraja,

Yara: Ɗan Barade kai ɗai ka iyawa.

 

Jagora: Sakkwato mun samu,

            Gwamna mai ilimi,

Yara: Ɗan Barade kai ɗai ka iyawa.

 

Jagora: Mun ɗeɓe zamarke,

            Mun ka sa gwaiba.

Yara: In tai ɗiyanta sai mun ƙoshi.

 

Jagora: Kai munahukin Allan nan,

            Da yai yi makircin,

Yara: To fa gwamna ya rantse,

            Bai barin shi,

            Sai ya ɗaurai,

            Riƙa ƙwarai gwamna,

            Mai gaskiya da adali ne,

            Ɗan Baraden Wamakko,

            Ali Sarkin Yamma.

 

Jagora: Wane munahukin Allah,

Yara: Ɗan Ubayyu,

            Ɗan shia ne,

            Riƙa ƙwarai gwamna,

            Mai gaskiya da adalci ne,

            Ɗan Baraden Wamakko,

            Ali sarkin Yamma.

Post a Comment

0 Comments