Ticker

6/recent/ticker-posts

Yari Dan Bagge

Citation: Bunguɗu, U.H. (2022). Waƙoƙin Amali SububuAhmadu Bello University Press Limited.

Domin samun cikakken littafi, a tuntuɓi:

Dr. Haruna Umar Bunguɗu
(Sarkin Gobir Na Bunguɗu)
Email: harunaumarbungudu@gmail.com
Phone: 08065429369

Waƙoƙin Amali  Sububu

Yari Ɗan Bagge

A garin Sububu yake, sunansa Isaka kuma manomi ne sosai musamman na hatsi, ana ce masa yari ne saboda idan ana aikin gayya shi ke kai ruwa yana ba masu noma, duk mai yin hakan ana ce masa yari.

 

 

G/Waƙa : Riƙa da gaskiya,

: Noma ba kashi yakai ba,

: Yari ɗan Bagge,

: Noma ba ya sa ka rama.

 

 Jagora : Ku yi noma da gaskiya,

  ‘Y/Amshi: Don Allah ku hwanshi[1] kanku.

: Riƙa da gaskiya, noma ba,

: Kashi ya kai ba.Yari ɗan Bagge,

: Noma ba ya sa ka rama.

 

   Jagora   : Ku yi noma ku baz zama,

   ‘Y/Amshi: Don Allah ku hwanshi kan ku.

: Riƙa da gaskiya,

: Noma ba kashi yakai ba,

: Yari ɗan Bagge,

: Noma ba ya sa ka rama.

 

   Jagora   : Yari irin Amina na Maigujiya,

   : Na sha daɗi.

‘Y/Amshi: Gyado mai kashin marake,

   : Riƙa da gaskiya,

   : Noma ba kashi yakai ba,

   : Yari Ɗan Bagge,

: Noma ba ya sa ka rama.

 

  Jagora: Don Ɗan Bagge nit taho,(x2)

    ‘Y/Amshi: Don Ɗan Bagge  Za ni wasa.

 

  Jagora: Bancin ka ɗan Bagge,(x2)

    ‘Y/Amshi: Raggo baya shan duman ga .

   : Riƙa da gaskiya,

   : Noma ba kashi yakai ba,

   : Yari Ɗan Bagge,

   : Noma ba ya saka rama.

 

   Jagora   : Ba tun yau ba nij ji labarin,

   : Ka tara hatci.

   ‘Y/Amshi: Ka tsere ma shakitinbau[2].

   : Riƙa da gaskiya,

   : Noma ba kashi yakai ba,

   : Yari ɗan Bagge,

   : Noma ba ya sa ka rama.

 

   Jagora   : Ku yi noma da gaskiya,

    ‘Y/Amshi: Don Allah mu hwanshi kanmu,

   : Riƙa da gaskiya,

   : Noma ba kashi yakai ba,

   : Yari ɗan Bagge,

   : Noma ba ya sa ka rama.

 

  Jagora: Ku yi noma ku baz zama,

   ‘Y/Amshi: Don Allah mu hwanshi kammu.

   : Riƙa da gaskiya,

   : Noma ba kashi yakai ba,

   : Yari ɗan Bagge,

   : Noma ba ya saka rama.

 

  Jagora: In dai ‘yab Buhari[3] ce,

   ‘Y/Amshi: Kowa ba bari takai ba.

   : Riƙa da gaskiya,

   : Noma ba kashi yakai ba,

   : Yari Ɗan Bagge,

   : Noma ba yasa ka rama.

 

  Jagora: Yunwa ‘yar Buhari ce,

   ‘Y/Amshi: Kowa ba bari takai ba.

   : Riƙa da gaskiya,

   : Noma ba kashi yakai ba,

   : Yari ɗan Bagge,

   : Noma ba ya sa ka rama.

 

  Jagora: Yunwa ta taho da gorori[4],

   : Ta iske maza,duk ƙaton,

   : Da taƙ ƙuma ga wuya sai,

   : Ya shantala,

   ‘Y/Amshi: Sai ya hurce Kwantagora.

   : Riƙa da gaskiya.

   : Noman ba kashi yakai ba,

   : Yari ɗan Bagge,

   : Noma ba ya sa ka rama.

 

 Jagora: Sannan ta waiwayo,

  ‘Y/Amshi: Ta ga ƙaton da bai ɗaga ba,

   : Riƙa da gaskiya,

   : Noma ba kashi yakai ba,

   : Yari ɗan Bagge,

   : Noma ba ya sa ka rama.

  

Jagora: In tak ƙumai bugu,

 ‘Y/Amshi: Sai ya kai gabas ga Barno.

   : Riƙa da gaskiya,

   : Noma ba kashi yakai ba,

   : Yari ɗan Bagge,

   : Noma ba ya sa ka rama.

 

   Jagora  : Kuma sai ta waiwayo,

    ‘Y/Amshi: Ta ga ƙaton ta ba ɗaga ba,

   : Riƙa da gaskiya,

   : Noma ba kashi yakai ba,

   : Yari ɗan Bagge,

   : Noma ba ya sa ka rama.

 

  Jagora   : In taƙ ƙirai[5] bugu,

   ‘Y/Amshi: Wajjen Yamma za ya dosa.

   : Riƙa da gaskiya,

   : Noma ba kashi yakai ba,

   : Yari ɗan Bagge,

   : Noma ba ya sa ka rama.

 

 Jagora: Ga hwa gudun muna ta yi,

  ‘Y/Amshi: Amma ba a yi Arewa.

   : Riƙa da gaskiya,

   : Noma ba kashi yakai ba,

   : Yari ɗan Bagge,

   : Noma ba ya sa ka rama.

 

 Jagora: Han na Arewa sun biyo hanya,

   : Sun ɓata ƙasa,

  ‘Y/Amshi: Sai shayi sukai na gaske,

   : Riƙa da gaskiya,

   : Noma ba kashi yakai ba,

   : Yari ɗan Bagge,

   : Noma ba ya sa ka rama.

 

 Jagora: Ni dai ban san na gaske ba.

  ‘Y/Amshi: Sai na sa dawo ga baki.

   : Riƙa da gaskiya,

   : Noma ba kashi yakai ba.

   : Yaro ɗan Bagge,

   : Noma ba ya sa ka rama.

 

Jagora: Ko wacce na gaske ne,

‘Y/Amshi: In dai ba dawo ba ƙyale.

   : Riƙa da gaskiya,

   : Noma ba kashi yakai ba,

   : Yari ɗan Bagge,

   : Noma ba ya sa ka rama.

 

     Jagora: Kwacce mai koko ta sayar,

‘Y/Amshi: Ta bam mai nagaske zanne,

   : Noma ba kashi yakai ba,  

   : Yari ɗan Bagge,

   : Noma ba ya sa ka rama.

 

 Jagora: Masu biredi sun sayar,

 ‘ Y/Amshi: Sun bar mai nagaske zanne.

   : Riƙa da gaskiya,

   : Noma ba kashi yakai ba,

   : Yari ɗan Bagge,

   : Noma ba ya sa ka rama.

 

Jagora: Kuma an taho da tsaba[6],

: Na iske an sayat,

    ‘Y/Amshi: Dud dai mai na gaske na nan,

   : Riƙa da gaskiya,

   : Noma ba kashi yakai ba,

   : Yari ɗan Bagge,

   : Noma ba ya sa ka rama.

 

 Jagora: Hashimu ya taho da rogo,

   : Na iske ya shigat,

   ‘Y/Amshi: Dud dai mai na gaske na nan.

   : Riƙa da gaskiya,

   : Noma ba kashi yakai ba,

   : Yari ɗan Bagge,

: Noma ba ya sa ka rama.

 

 Jagora: Ko ‘Yattama da adda haki,

   : Na ga ta sayar,

  ‘Y/Amshi: Ta bam mai na gaske zanne,   

   : Riƙa da gaskiya,

   : Noma ba kashi yakai ba,

   : Yari ɗan Bagge,

   : Noma ba ya sa ka rama.

 

Jagora: Malan abdu ya sayar,

 ‘Y/Amshi: Yabar mai na gaske zamne.

   : Riƙa da gaskiya,

   : Noma ba kashi yakai ba,

   : Yari ɗan Bagge,

   : Noma ba ya sa ka rama.

 

     Jagora: Ku ji mai yamri[7] ta sayar,

‘Y/Amshi: Ta bar mai na gaske zamne,

   : Riƙa da gaskiya,

   : Noma ba kashi yakai ba,  

   : Yari ɗan Bagge,

   : Noma ba ya saka rama.

 

     Jagora: Kuma Dela uwat tuwo,

   : Kuma mun iske ta sayas,

‘Y/Amshi: Ta bam mai gaske zamne,

   : Riƙa da gaskiya,

   : Noma ba kashi yakai ba,

   : Yari ɗan Bagge,

   : Noma ba ya sa ka rama.

 

     Jagora: Hassi ta Amali ta bugo hwanke[8],

   : Na ga ta sayas,

‘Y/Amshi: Ta bar mai na gaske zamne,

   : Riƙa da gaskiya,

   : Noma ba kashi yakai ba,

   : Yari ɗan Bagge,

   : Noma ba ya saka rama, 

 

     Jagora: To ƙarya ba na gaske ne ba, x2

‘Y/Amshi: : To ƙarya ba na gaske ne ba,

   : Riƙa da gaskiya,

   : Noma ba kashi yakai ba,

   : Yari ɗan Bagge,

   : Noma ba ya sa ka rama.

 

     Jagora: Shi ya ce na gaske ne,

‘Y/Amshi: : Kuma dai ya ƙi sha ya ƙoshi,

   : Riƙa da gaskiya,

   : Noma ba kashi yakai ba,

   : Yari ɗan Bagge,

   : Noma ba ya sa ka rama.

 

     Jagora: Rani wanga ya yi rani,(x2)

   : Ya sa maza lage,

   : Tahiya wagga ta yi nisa,

   : Ta sa maza gaba,

   : Yunwa wagga ta yi yunwa,

   : Ta bada arkane[9],

   : Ga mata da ‘yan ɗiya,

   : Ka ji ƙatonta ya yi lalata, ya bata wuri,

‘Y/Amshi: Ya tsere yana ta kainai.

   : Riƙa da gaskiya,

   : Noma ba kashi yakai ba,

   : Yari ɗan Bagge,

   : Noma ba ya sa ka ka rama.

 

     Jagora: In dai macce hat tana da ɗiya,

‘Y/Amshi: Ta hi maigida,

: Sai in ranta bai gashe[10] ba,

 : Riƙa da gaskiya,

: Noma ba kashi yakai ba,

: Yari ɗan Bagge,

: Noma ba ya sa ka rama.

 

     Jagora: In ranta yai baƙi,

‘Y/Amshi: Ko yaƙi tana iyawa,

   : Riƙa da gaskiya,

: Noma ba kashi yakai ba,

: Yari ɗan Bagge,

: Noma ba ya sa ka rama.

 

     Jagora: Yunwa ta ci Adarawa[11],

   : Sun yo ga Gobirawa,

   : Sun iske Zamfarawa,

: Sun zan mutun guda,

  Y/Amshi: Kowa ba ka jin ba’a tai.

 

     Jagora: Sada ina ba’a[12] takai,

‘Y/Amshi: Ƙato bai ci yar raga ba.

   : Riƙa da gaskiya,

   : Noma ba kashi yakai ba,

   : Yari ɗan Bagge,

   : Noma ba ya sa ka rama,

 

     Jagora: Garba ina batun ba’a,

‘Y/Amshi: Ƙato bai ci ya raga ba,

: Riƙa da gaskiya,

: Noma ba kashi yakai ba,

: Yari ɗan Bagge,

: Noma ba ya sa ka rama.

 

     Jagora: In ɗan dandi[13] tay yi mai daɗi,

: Ba ya son gida,

: Amma ko da ta yi mai ƙono,

: Sai ya lissahwa,

‘Y/Amshi: Ka ji ya ce gida ni kai,

: An ce baba na kira na.

: Riƙa da gaskiya,

  : Noma ba kashi yakai ba,

  : Yari ɗan Bagge,

  : Noma ba ya sa ka rama.

 

Jagora : Yunwa ta game da ‘yan ƙyare,

  : Za su unguwa, tac ce ina nuhwa,

  : Sun ce za mu unguwa,

  : Tac ce bari in baku shawara,

  : Ku yi wajen gida ku nemi,

  : Abincin da ku ka ci,

  : In ko kun ƙi shawarata,

  : Wahala ta na gaba,

  : Sai kun kwana ba abinci,

  : Kun tashi ba-,

  : Kun ci tuwon da ba miya,

  : Sannan sai gudansu,

  : Yan noce,yay yi lissahi[14],

‘Y/Amshi: Yac ce gida nikai,

  : Ko aikin marece in tai.

  : Riƙa da gaskiya,

  : Noma ba kashi yakai ba,

  : Yari ɗan Bagge,

  : Noma ba ya sa ka rama. [1]  Fansa.

[2] Raggo: wanda ba ya iya aikin noma.

[3]  Yunwa.

[4]  Abin bugu

[5]  Buga masa da ƙarfi.

[6]  Dawa.

[7]  Dawo wanda aka kirɓa ba a sa ruwa ba, aka sa man shanu ana sayarwa. Fulani  suke yinsa.

[8]  Fanke

[9]  Wahala

[10]  Ɓacin rai mai tsanani

[11]  Mutanen Adar.

[12]  Zolaya

[13]  Yawon bariki

[14]  Tunani.

Post a Comment

0 Comments