Ticker

6/recent/ticker-posts

Kassu Zurmi, Waƙar Ɗan Tauri Daɗi Na Amadu Kokirzon Kada Jabanda.

"Baƙin Mai Sallah Ɗan
  Barmo

Baƙin Alhaji Daɗi Na Amadu baƙin Wakkala

Kokirzon Kada
Yan Tauri kuyi tambaya
Hwarauta an yarda muna ita, bana yada gudunmai za'ayi
In an yi ta marus za a yi

Haka kaji ina Waƙad Daɗi
Jabandawa sun zaka
In kau sun zaka ɓanna za'ayi
Na Magaji Baraden yin hwaɗa
Na Amadu Kokirzon Kada

Daɗi baƙin Mai Sallah Ɗan Barmo
Too
Wanga Kiɗi ab basu so
Dole ina Waƙad Daɗi
Ni dai tun da yana kyauta
mani
Ehhhn!

Wasu Yan Tauri Yan Karma ne
Wasu kau gama lalatak kane
Su ba'a da kyauta ba hwaɗa
Bakin mi suke? 
Sabad da ina Waƙad Daɗi
Wasu Yan Tauri na gune mani
Hah Anchana na hwaɗa mani
Na hwaɗa mani
Hah yak kama Kalangai
yar riƙe, yacce min ba zuwa
Nicce Dodo barmashi
Kalangai so shi kai? 
Shi banni da baki in hwaɗi, tun da mutun nike ba kusu ba ne
 In don ƙarhi nayi shi 
Don dai bani da ƙwazon tambaya
Da Anchana bai tarbe ni ba
Tsawhhin kanun nika tambaya? 
Aa' Katakare in ka aje
In ka raga tuk'e emmani
Gandau in baka yi 
In ka raga kambu emmani
Kaga hwa Anchana na hwaɗa mani
Baraun Gyare ka jiya
In ka raga tuk'e ci nikai

Ina Na Mande Garu-garu 
Ku ni tambaya kowar raga gari in ji ya

Ko ishe Gurjago nikai? 
In ya raga tuk'e in ji ya
Ko hwadama ni kai 
In ishe Isan Ɗan Madi? 
Su nijji suna ƙago
Isah kai kau emman ƙi-bugu
In ka raga kambu emmani
Kaga hwa Anchana na hwaɗa mani 
In don ƙarhi na yi shi 
Don dai bani da ƙwazon tambaya

Ko ishe Basare nikai?
Na Shanawa in ka aje
In ka raga tuk'e emmani
Ina Na Naye shegen wando na Tukud'awa? 
Manyan dai nika tambaya 
Kowar raga gari so nikai

Ina Guguru Ɗan Mande
Aa' ku ni tambaya 
Kowar raga gari so nikai

Ina S/Karma Baƙo Mai kacimo na Ango baka riƙon baya na Isa? 
Aa' ku ni tambaya 
Kowar raga gari in ji ya

Ina Barmo Na Tubali 
Na Gidan Bawa Akurkin Ɗund'u? 
Manyan ku ni tambaya 
Kowar raga gari so nikai
Kun ga Anchana na hwaɗa mani

Ina S/Karma Sharu Ɗankunce Galadi? 
Aa' Manyan ku ni tambaya 
Kowar raga gari so nikai
Kun ga Anchana na hwaɗa mani 

In kau kun ka hana mani
In zaka in ɗau dangana
Ku ma ya ƙare maku 
Yau dai ba Tauri sai bagura
Duh haukanka da wayo ne kukai 
Gurud'au ne akai
In don kuri na iya 
Haaa! 
Taro bagura ba yaji bace
Bari in bid'i walki in hwasa
In samu ɗamarru in guma
In samu Takobi in laga
In don kau suma in bari
In ya saran ya cire nikau in sarai in cire 
In da ba a huda shi ba nig gani

Kyawon hwaɗa a zwage Takobi ayi sharo
Asa gorori kaji rimis
Wani kau iya sa gitta yakai
Wani had da Wuk'ag gutcu shi kai

Ka iske yana washe da wannan baka da mai jimre mata 

Amma bindiga ba yaji ba ce
Ba yaji ba ce 
Gurud'au ne akai

Ɗan Bindiga halbo in buga

Daɗi baƙin Mai Sallah Ɗan Barmo". 
 
www.amsoshi.com

Post a Comment

0 Comments